About Me

header ads

Asia International Hemp Expo เผยความพร้อม ปักหมุดประเทศไทย สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมกัญชง !! เปิดเวทีเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ อุตสาหกรรมกัญชงโลกครั้งแรกในไทย


(8 พ.ย. 65) สมาคมการค้าอุคสาหกรรมกัญชงไทย จับมือ เอ็น. ซี. ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ กลุ่มสมาคมพันธมิตรและผู้ประกอบการในธุรกิจ อุตสาหกรรม เดินหน้าการจัดงานแสดงสินค้า Asia International Hemp Expo งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชงนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทย มุ่งสร้างมาตรฐานขับเคลื่อนธุรกิจ ย้ำจุดยืนการเป็นงานแสดงสินค้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมและการแพทย์ คาดมูลค่าการซื้อขายไม่ต่ำกว่า พันล้านบาท 

นายพรชัย ปัทมินทร นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA) เผยว่า จากพันธกิจที่สมาคมได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา ในการขับเคลื่อนพืชกัญชงสู่ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และประกาศการจัดงานนิทรรศการและการแสดงสินค้านานาชาติ ที่ทางสมาคมจะร่วมจัดกับพันธมิตรจากต่างประเทศ ตอนนี้ทางสมาคมมีความพร้อมอย่างมากที่จะเรียนเชิญทุกท่านให้มาร่วมงาน Asia International Hemp Expo 2022 และ 2nd International Hemp Environmental Forum ภายใต้แนวคิด “Hemp For All” เพราะกัญชงเป็นพืชสำหรับทุกคน และเป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนโดยไม่เหลือทิ้งในหลากอุตสาหกรรม ซึ่งภายในงานนี้จะมีการนำเอานวัตกรรมต่างๆ ในอุตสาหกรรมกัญชงมาจัดแสดงให้องค์ความรู้ เช่น วัสดุทางการแพทย์จากกัญชง รถไฟฟ้าจากไฟเบอร์กัญชงคันแรกของประเทศไทย ส่วนประกอบอากาศยาน และยานยนต์ รวมไปถึง ยา อาหารแห่งอนาคต 

ขณะนี้มีผู้ประกอบการที่ร่วมออกบูธจากทั่วโลกกว่า 300 ราย ในอุตสาหกรรมกัญชงตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ และจากการดำเนินการเตรียมการจัดงานมาตลอดระยะเวลา 1 ปี ร่วมกับพันธมิตรนานาประเทศ ทำให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าจับตามองอย่างมากของผู้ประกอบการทั่วโลกอย่างมาก โดยคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะสร้างรายได้หมุนเวียนในอุตสาหกรรมกัญชงไม่ต่ำกว่าพันล้านบาท และคาดว่ามูลค่าตลาดกัญชง กัญชา กระท่อมของไทยจะเติบโตขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 25 ต่อปี 

นอกจากส่วนแสดงสินค้าแล้ว ทางสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยได้มีความร่วมมือกับ International Hemp Environmental Committee (คณะกรรมการกัญชงและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ) และ Japan Hemp Association (สมาคมกัญชงแห่งประเทศญี่ปุ่น) จัดสัมมนานานาชาติ “The 2nd Hemp Environmental Forum” ในหัวข้อ “The New Innovation Landscape of Hemp” เพื่อสร้างองค์ความรู้ และจุดประกายความคิดจากนวัตกรรมของกัญชงที่เป็นมิตรต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม และการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้คน ซึ่งเป็นการรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในวงการกัญชงทั่วโลกมาให้คนไทยในงานนี้ ถึง 14 หัวข้อตั้งแต่แนวโน้มตลาดกัญชงโลก โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย หัวข้อสำหรับอุตสาหกรรมในแขนงต่างๆ โดยวิทยากร 38 ท่าน จาก 15 ประเทศ 

และเนื่องในวโรกาสพิเศษ ในการจัดงานครั้งนี้จะมีการจัดนิทรรศการพิเศษ “Golden Hemp” จากประเทศญี่ปุ่น  นับเป็นครั้งแรกในรอบ 150 ปีที่มีการจัดแสดงนอกประเทศ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมมายุ 90 พรรษา ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยแรงบันดาลใจจากวิถีวัฒนธรรมของเส้นใยกัญชงสีทอง ซึ่งปลูกจากเมล็ดกัญชงสายพันธุ์โบราณ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติของประเทศญี่ปุ่น สำหรับใช้ผลิตเส้นใยเพื่อการทอเฉพาะในราชสำนักญี่ปุ่นเท่านั้น

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด เผยงาน “Asia International Hemp Expo 2022” หรืองานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์นานาชาติสำหรับอุตสาหกรรมกัญชง ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ครั้งนี้ เป็นรูปแบบ Business to Business (B2B) ที่เราใช้ศักยภาพของงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติทุกด้าน ในการร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรม และนำเสนอมาตรฐานสำหรับพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่นี้ของประเทศไทยในมิติใหม่ ผ่านบริบทที่หลากหลายภายในงาน 

เริ่มตั้งแต่การใช้ศักยภาพของงานแสดงสินค้าเป็นเวทีในการนำเทคโนโลยีล่าสุดซึ่งเป็นโซลูชั่น ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจกัญชง เพื่อให้สามารถผลิตวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐาน ทั้งในเชิงของคุณภาพ และการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต รวมไปถึงการเป็นเวทีทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งผลิตภัณฑ์กลุ่มสารสกัด เช่น เครื่องสำอาง อาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มเส้นใย เช่น แฟชั่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น

 ในขณะที่ภายในงานจะมีการให้บริการเชื่อมโยงธุรกิจผ่าน “กิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ” ระหว่างผู้ร่วมแสดงสินค้ากับ ผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ รวมถึงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับนักลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ

พร้อมกันนี้ยังจัดให้มี “HEMP Supply Chain Zone” และ “Buyer Village” เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทาน อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างเสถียรภาพของราคาวัตถุดิบ และผลักดันยกระดับมาตรฐานคุณภาพ โดยความร่วมมือจากสมาคมพันธมิตร ซึ่งเป็นสมาคมผู้ใช้วัตถุดิบทั้ง 15 แขนงอุตสาหกรรม ที่จะให้ข้อมูลเบื้องต้นถึงปริมาณและมาตรฐานวัตถุดิบที่ต้องการ เพื่อให้ผู้ปลูก หรือผู้ผลิตวัตถุดิบ จะได้ประเมินและวางแผนการผลิตล่วงหน้า ลดปัญหา วัตถุดิบขาดแคลน หรือวัตถุดิบ ล้นตลาด ซึ่งจะมีปัญหาต่อมาตรฐานราคาต่อไป

งาน Asia International Hemp Expo 2022 มีมาตรการการจัดงาน โดยจะมีการคัดกรองผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้าจัดแสดงของทุกคูหาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับการจัดงาน และการคัดกรองผลิตภัณฑ์ที่ความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค โดยคาดว่าตลอดทั้ง 4 วันของการจัดงานจะมีนักธุรกิจ และผู้สนใจในธุรกิจกัญชงเข้าชมงานกว่า 10,000 คน

โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้า เพื่อรับการยกเว้นค่าเข้าชมงาน และสำรองบัตรเข้าฟังสัมมนาในราคาพิเศษ ได้ที่ www.asiahempexpo.com ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

---------------------------