About Me

header ads

“ประธานณัฎฐ์ แบโผ กรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา “ภานพผงาดเลขาธิการ” “พลเอกโชคดี เป็นนายทะเบียน” พร้อมด้วย3ด็อกเตอร์ผนึกหม่อมหลวงโอรัส ขึ้นรองฯ


วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2565 นายณัฎฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เปิดเผยว่า “กระผมได้จัดทำรายชื่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา และลงนามถึงกระทรวงมหาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นที่น่ายินดีว่า กรรมการบริหารฯเป็นผู้มีที่ความรู้ความสามารถ เพียบพร้อมด้วยคุณวุฒิ และวัยวุฒิ ซึ่งกระผมต้องขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารฯทุกท่านที่ให้เกียรติกับตนเองและมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬา นั้น มีรายชื่อบิ๊กเนมมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

นายณัฎฐ์  ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร

รศ.ดร. วีระเชษฐ์  ขันเงิน รองประธาน

ดร.เลอภพ โสรัตน์ รองประธาน

ดร.กฤตพล ทองดอนพุ่ม รองประธาน

หม่อมหลวงโอรัส เทวกุล รองประธาน

นายนัฐชัย ไชยพรม รองประธาน

นายกิตติศักดิ์ โพธิ์แก้ว รองประธาน

นายภานพ ใจเกื้อ เลขาธิการ

นางสาวสิริรัตน์ ราวินิจ รองเลขาธิการ

นางสาวปัญจรีย์ ราวินิจ เหรัญญิก

พลเอกโชคดี เกตุสัมพันธ์ นายทะเบียน

นายบัณฑิต สาครวิศวะ ปฏิคม

นายวัฒนา ภูโอบอ้อม กรรมการผู้แทนนักกีฬา

นายภูริต ชาญเศรษฐิกุล กรรมการ

นายไกรสร เสนาประทุม กรรมการ

นายไชยพงศ์ กรวรสุรมย์ ประธานศูนย์ฝึกกีฬาฯ นายณัฎฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวต่ออีกว่า “ ก่อนหน้านี้ ได้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาไปเป็นที่เรียบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียง มีความรู้ความสามารถ ที่ให้เกียรติกับกระผมและมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬามาเป็นที่ปรึกษาให้กับเรา หลังจากนี้จักได้นำคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารฯเข้ากราบขอพรและพร้อมรับนโยบายประสานประโยชน์กับผู้ใหญ่ เช่น คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล คณะกรรมการโอลิมปิกสากล(IOC.),    ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ภายในเดือนธันวาคมนี้ 

  ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา กล่าวว่า “สำหรับนโยบายหรือโครงการของมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ซึ่งเบื้องต้นได้กราบนำเรียนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีโครงการในการเกื้อหนุนทางการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เช่น โครงการ ONE HERO ONE COMPANY  เป็นโครงการที่จะจับคู่บริษัทเอกชนให้มาสนับสนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมเป็นรายปี การรับสมัครนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าทำงานเพื่อให้มีงานทำ รวมถึงนักกีฬาคนพิการด้วย มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬายังมีโครงการเปิดศูนย์ฝึกกีฬาฯขึ้นเพื่อรองรับนักกีฬาต้นกล้าในการฝึกและผลิตให้มีนักกีฬาที่มีความสามารถ เพื่อให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศสามารถนำนักกีฬาต้นกล้าที่แข็งแรงแล้วไปต่อยอดได้ โดยจะมีการนำวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาและนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มจากกีฬาสนุกเกอร์ ที่คนไทยมีความสามารถทัดเทียมกับนักกีฬาจากทั่วโลก อีกทั้งมูลนิธิฯยังให้การสนับสนุนนักกีฬาอาชีพโลกอยู่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังมีโครงการประสานประโยชน์ในการจัดทำหนังสือเดินทางเล่มพิเศษให้กับนักกีฬาที่เดินทางไปแข่งขันกีฬาอาชีพโลกเพื่อให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปแข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์กีฬาเพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ และพร้อมเคียงข้างนักกีฬาไทยทั้งในและนอกสนาม”