About Me

header ads

วัชระเดินสายมอบน้ำใจจัดอุปกรณ์-สิ่งของให้พี่น้องทหารเรือ-ชาวชุมชน_วัด_เขตหนองแขม_ทวีวัฒนา


สมาคมชาวปักษ์ใต้ ย้ำปฏิบัติตามกฎหมายเคร่งครัด ลั่น!กกต.ต้องเป็นกลาง.

(23 ก.ย.65)นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ได้มอบสมุด น้ำดื่ม เก้าอี้ให้โรงเรียนบ้านขุนประเทศ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ พร้อมมอบเก้าอี้ให้ชุมชนหมู่บ้านทหารเรือรัฐเอื้อราษฎร์ ตามที่พี่น้องทหารเรือติดต่อประสานงานร้องขอไว้

จากนั้นไปมอบเก้าอี้ให้ชุมชนฉัตรชัย-เสริมโชค และจุดสุดท้ายที่สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

นอกจากนี้นายวัชระ เพชรทอง ยังให้ทีมงานไปถวายเก้าอี้พลาสติกตามวัดต่างๆในเขตหนองแขมและทวีวัฒนาเพื่อใช้ในกิจการพุทธศาสนา

นายวัชระกล่าวว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่กกต.ให้จัดการต่างๆได้  นับจากวันพรุ่งนี้จะทำไม่ได้ ผมต้องปฏิบัติตามกฎหมายของกกต.อย่างเคร่งครัด

และขอให้กกต.เป็นกลางอย่างแท้จริงด้วย  เพราะจะไม่ยอมให้ความอยุติธรรมเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด กกต.ใหญ่ผมก็ร้องเรียน ปปช.มาแล้ว อนุกกต.ก็ควรเป็นกลางทุกชุด ท่านใดที่มีภารกิจพิเศษ ไม่เป็นกลางก็ควรลาออกไป

อย่ามาทำหน้าที่กกต.ไม่ว่าในระดับใด.