About Me

header ads

ค่าปรับจราจร จะต้องมีรูปรถเราตอนทำผิดกฎจราจรด้วยนะครับ ส่งมาเป็นใบแบบไม่มีรูป ไม่ใช่จดหมายราชการ แต่เป็นแก๊งค์ดูดเงินนะครับเริ่มโดนกันแล้วภัยรูปแบบใหม่รับจดหมายลงทะเบียนแล้วเค้าให้สแกนคิวอาร์โค้ดโดนไปแสนกว่าบาทจากบัตรเครดิต   เปลี่ยนจาก call center เป็นหนังสือราชการ ถึงตัวเลย  ระวัง ห้ามสแกนบาร์โค๊ตเด็ดขาด... ให้บอกคนในบ้านทุกคนด้วย อันตรายจริงๆ