About Me

header ads

วัชระเดินสายปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนใน 3 โรงเรียนเขตทวีวัฒนาให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ พร้อมมอบสมุดใช้ประกอบการเรียน(19 ก.ย.65)นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนางแน่งน้อย ธรรมายน อดีต สข.พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกันไปมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับนักเรียนร.ร.คลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ) โดยมีคุณครูสายสุนีย์ มณีเติม เป็นผู้รับมอบ จากนั้นนายวัชระ ได้เดินทางไปยังร.ร.คลองบางพรหม มอบอุปกรณ์การศึกษาให้นักเรียนโดยมีนางสาวนุชรินทร์  ข่วงทิพย์ รองผอ.รร.คลองบางพรหม เป็นผู้รับมอบ และแห่งสุดท้ายคือโรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์) โอกาสนี้นายวัชระ กล่าวว่า ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียน และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนของชาติได้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รวมทั้งเป็นเด็กดีมีความเคารพรักพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วย 

นายวัชระ กล่าวว่า ได้มอบสมุดให้เด็กนักเรียนครบทุกคนในทุกโรงเรียน เป็นสมุดที่คุณครูชอบมากเพราะมีครบทั้งบทสวดมนต์
มีพยัญชนะ ก.ถึง ฮ.ให้นักเรียนคัดลายมือ มีAถึงZ สูตรคูณ มาตรา ชั่ง ตวง วัด และยังสอนให้เด็กรักเชื่อฟังคุณแม่คุณพ่อ ครูอาจารย์และยังแนะนำให้ระวังเด็กหายอีกด้วย รวมโรงเรียนที่แจกไปแล้วคือร.ร.วัดปุรณาวาส จำนวน 1,800 คน และร.ร.มัธยมปุรณาวาสในสังกัดกรุงเทพมหานคร.จำนวน 1,400 คน 
นอกจากนี้ หาก ร.ร.ใดต้องการก็สามารถติดต่อได้ที่นายวัชระ เพชรทอง โทร. 080-923-9991 เป็นสมุดที่ให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์