About Me

header ads

"เอสวัน"เคารพผลโหวตจากสโมสรสมาชิกหลังพ่ายศึกเลือกตั้งนายกสอยคิวเมื่อวานนี้ พร้อมวอนนายกฯ และกรรมการบริหารชุดใหม่รับฟังทุกปัญหาจากนักกีฬาและพัฒนาวงการสอยคิวในทุกมิติอย่างยั่งยืน     จากผลการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ที่จบด้วยชัยชนะของ นายสุนทร จารุมนต์ ที่เอาชนะ นายไชยพงศ์ กรวสุรมย์ ผู้บริหาร S1 Snooker Club และผู้จัดการสนุ้กเกอร์ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ที่ประเทศเวียดนาม 9:4 เสียง จากจำนวนสโมสรสมาชิก 15 เสียง ไม่มาเข้าร่วมประชุม 2 เสียง 

    ซึ่ง"เอสวัน"นายไชยพงศ์ กรวสุรมย์ผู้ท้าชิงเก้าอี้นายกสอยคิวน้อมรับผลโหวตจากเสียงสมาชิก พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจ และกราบขอบคุณผู้ใหญ่หลายท่านที่เคารพรัก ทีมงานทุกคนที่เสียสละ และขอบคุณเสียงสมาชิกที่โหวตลงคะแนนให้ พร้อมกล่าวว่าการที่ตนตัดสินใจลงชิงตำแหน่ง เพราะในห้วงเวลาที่เข้ามาร่วมงานกับสมาคมกีฬาบิลเลียดฯ ตนมองเห็นปัญหาหลายๆด้าน ซึ่งตนเองมีความรักในกีฬาสอยคิวและอยากให้เกิดการพัฒนาอย่างจริงจัง และเป็นระบบ มีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม และพัฒนาวงการสอยคิวในทุกมิติ ตั้งแต่การสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง ให้บุคคลากร ให้นักกีฬา มีการแข่งขัน มีรายได้ มีอาชีพืและนำไปสู่การส่งเสริมให้เป็นนักกีฬาอาชีพระดับโลกต่อไป อย่างมั่นคง และยั่งยืน มิได้หวังเข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด และถึงแม้สิ่งที่ตนคิดไว้จะยังไมาสามารถทำได้ จากผลการเลือกตั้ง แต่ตนก็ยังทำประโยชน์ตีอวงการสอยคิว ต่อสังคมได้ในแนวทางของตนเอง ซึ่งจะไม่ไปขัดขวางต่อการทำงานของนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย และกรรมการบริหารชุดใหม่อย่างแน่นอน

    พร้อมกล่าวแสดงความยินดีต่อนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารชุดใหม่ และขอให้ทำหน้าที่ในทุกๆด้านที่รับปากสโมสรสมาชิก และปัญหาทุกๆด้านของนักกีฬาอย่างจริงจัง เพื่อวงการสอยคิวไทยต่อไป