About Me

header ads

ส. กอล์ฟอาชีพ กกท.เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

 สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย (สกอท.) และ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย


เพื่อให้ ดร.ยอง-โฮ ควอน ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Golf Biomechanics จาก มหาวิทยาลัย เท็กซัส วีเมนส์ เข้าเยี่ยมชม เพื่อพิจารณาในเรื่องความพร้อมในการพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟไทย ที่จะมีการจัดโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง ขึ้น

งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย และ โปรป้อมเพ็ชร สารพุทธิ ผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟชายดีเด่น ประจำปี 2562 จากการกีฬาแห่งประเทศ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ให้การต้อนรับ

โครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้นักกอล์ฟและผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา โดยการนำหลักการชีวกลศาสตร์ด้านกีฬากอล์ฟ (Golf Swing Biomechanics) ระบบสถิติเพื่อการฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ วิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกำลังกายเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬากอล์ฟ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้การฝึกซ้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬากอล์ฟ ให้มีความพร้อมในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ