About Me

header ads

ระเบิดศึกฟุตบอลลีก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการ “มาจูจายา โบลา ฟุตบอล ยูธลีก 2022”เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ ห้องปรัชญากร ชั้น 4 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เป็นประธานในงานแถลงข่าวและการจับฉลากแบ่งสายจัด การแข่งขันฟุตบอลลีก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นอายุ 13 ปี รายการ “มาจูจายา โบลา ฟุตบอล ยูธลีก 2022” (MAJUJAYA BOLA FOOTBALL YOUTH LEAGUE) โดยมี คุณนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย และ ดร.ทวีวัฒน์ ทวีผล กรรมการผู้จัดการใหญ่ อัลไพน์กอล์ฟกรุ๊ป และผู้จัดการโครงการ ร่วมแถลง พร้อมด้วยตัวแทนผู้ฝีกสอนและนักกีฬาจากโครงการ มาจูจายา โบลา ฟุตบอล ยูธลีก 2019 เข้าร่วมงาน 
นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 5 จังหวัดภาคใต้ “มาจูจายา โบลา ฟุตบอล ยูธลีก” ได้จัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมใจฝ่าโควิด ปี 2020 ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สตูล, สงขลา เพื่อบรรเทาปัญหาและให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตโควิดในช่วงปีที่ผ่านมา โดยการนำกีฬาฟุตบอลมาเป็นตัวเชื่อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจของประชาชนมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการส่งเสริมให้คนในพื้นที่ได้มีกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงเน้นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเยาวชน ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเมื่อใดที่มีการแข่งขันฟุตบอล เรามักจะเห็นรอยยิ้มและความสุขของครอบครัวผ่านกีฬาฟุตบอล 

 ทั้งนี้ โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 5 จังหวัดภาคใต้ “มาจูจายา โบลา ฟุตบอล ยูธลีก” ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชนในพื้นที่ ที่มีความสามารถและทักษะด้านกีฬาฟุตบอล แต่ขาดโอกาสที่จะได้แสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพของประเทศต่อไป โดยการจัดโครงการ “มาจูจายา โบลา ฟุตบอล ยูธลีก” ในปีที่ผ่านมา จะเห็นว่านักกีฬาใน 5 จังหวัดภาคใต้ ได้มีโอกาสถูกคัดเลือกเพื่อเข้าโครงการระดับประเทศ อาทิ โครงการศูนย์บ่มเพาะเยาวชนชั้นเลิศ Excellent Center ได้มีโอกาสเรียนรู้ฝึกฝนทักษะด้านกีฬาฟุตบอล จากวิทยากรและผู้ฝึกสอนระดับทีมชาติ อีกทั้งยังมีโอกาสได้ต่อยอดกับทีมสโมสรในระดับไทยลีก และมีโอกาสได้ต่อยอดในระดับนานาชาติ โดยนักกีฬาจากโครงการ Majujaya Bola Excellent Center จำนวน 4 คน ได้ถูกคัดเลือกเพื่อเข้าทดสอบฝีเท้า ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักกีฬาใน 5 จังหวัดภาคใต้ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักกีฬาฟุตบอลรุ่นต่อไป 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 5 จังหวัดภาคใต้ “มาจูจายา โบลา ฟุตบอล ยูธลีก 2022” ในครั้งนี้ จะกระตุ้นและพัฒนาสังคมด้านกีฬา เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนในพื้นที่ ได้พัฒนาความสามารถและก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพมากยิ่งขึ้น และพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลต่อไป สมตามเจตนารมย์ ที่จะทำให้เกิดความสว่างไสว ศิวิไลซ์ จากกีฬาฟุตบอลต่อไป

ขณะที่ คุณนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของประเทศชาติ ด้วยการส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างความสุขให้กับคนพื้นที่ สร้างบรรยากาศที่ดีในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนานาประเทศได้เห็น ซึ่งจะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบธุรกิจการท่องเที่ยวในภาคใต้เติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการบรรเทาปัญหาความไม่สงบในพื้นที่และฟื้นฟูเศรษฐกิจ ใน 5 จังหวัดภาคใต้ จึงกำหนดให้มีการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 5 จังหวัดภาคใต้

“มาจูจายา โบลา ฟุตบอล ยูธลีก 2022” ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปีแรก ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลลีกในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา นับเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย และเป็นก้าวแรกในเส้นทางสู่อาชีพนักกีฬา อีกทั้งกระตุ้นกระแสให้กับวงการกีฬาของประเทศไทยเป็นอย่างดี

คุณวรงค์ ทิวทัศน์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวเพิ่มเติมว่าการแข่งขัน “มาจูจายา โบลา ฟุตบอล ยูธลีก 2022” ในปีนี้ เป็นการแข่งขันในรุ่นอายุ 13 ปี เปิดรับสมัครทีมฟุตบอลเยาวชนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน 5 จังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคได้ ได้แก่ ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สตูล และ สงขลา การแข่งขันแบ่งออกเป็น การแข่งขันรอบคัดเลือก โดยจะทำการแข่งขันแบบ น๊อกเอาท์ ในระหว่างวันที่ 20-27 สิงหาคม 2565 เพื่อเฟ้นหานักกีฬาเป็นตัวแทนจังหวัด จังหวัดละ 1 ทีม เข้าไปเล่นในรอบซุปเปอร์ลีก เป็นการแข่งขันแบบพบกันหมด (เหย้า-เยือน) ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม–20 กันยายน 2565 นี้ เพื่อเฟ้นหาทีมชนะเลิศกันต่อไป