About Me

header ads

“นิพนธ์” เปิดงาน 27 ปี สถาปนา อจน. มอบระบบบำบัดน้ำเสียใต้สนามฟุตบอลแพรกษา


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย              นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย และนายอำนาจ อิ่มใจ รองนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษา ให้เกียรติเข้าร่วมงานกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 27 ปี วันสถาปนาองค์การจัดการน้ำเสีย 15 สิงหาคม 2565

ณ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมส่งมอบสนามฟุตบอลที่มีระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ใต้สนามให้กับเทศบาลเมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ

ในการนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวว่า “ปัญหาน้ำเสียเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยและเป็นปัญหามลพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่ผ่านมารัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ปัญหาน้ำเสียอย่างจริงจัง แต่ไม่ว่าจะมีมาตรการอย่างไรในการที่จะดูแล ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือก็ยากที่จะประสบผลสำเร็จ จึงอยากถือโอกาสนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันตั้งแต่ต้นทางโดยการกรองเสีย หรือติดตั้งถังดักไขมัน สร้างจิตสำนึกที่ดีไม่ปล่อยของเสียลงแม่น้ำลำคลอง”


ทั้งนี้ นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ได้กล่าวว่า “องค์การจัดการน้ำเสียได้มีข้อตกลงร่วมกับเทศบาลเมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โดยองค์การจัดการน้ำเสีย ได้ดำเนินการออกแบบศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองแพรกษา ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กให้มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีลักษณะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดิน ซึ่งพื้นที่พื้นที่บริเวณด้านบนได้จัดทำเป็นสนามฟุตบอล เพื่อรองรับกิจกรรมการออกกำลังกายของประชาชนและเยาวชน รวมทั้งมีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วได้มาตรฐานกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดแมตซ์การแข่งขันพิเศษเพื่อทดสอบสนามฟุตบอลที่มีระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ใต้สนาม ระหว่างทีม อดีตทีมชาติไทย นำโดย ‘เดอะตุ๊ก’ ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน , ธชตะวัน ศรีปาน , เทิดศักดิ์ ใจมั่น สุนัย ใจดี  ไพโรจน์ พ่วงจันทร์ กัมปนาท อั้งสูงเนิน ส่งเสริม มาเพิ่ม  พบกับทีมดารา All Star นำโดย ศักดิ์สิทธิ์ แท่ง ทอง , จอห์น บราโว่ , บอล อัศนัย , โอ เดอะสตาร์ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกท่ามกลางพี่น้องประชาชนชาวแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ