About Me

header ads

สเปรย์พ่นจมูก VirX ป้องกันและยับยั้งการติดเชื้อไวรัส มีความปลอดภัยสูงสุด มีจำหน่ายแล้วในไทยในปัจจุบัน เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ไวรัสเกิดใหม่หลายสายพันธุ์และสายพันธุ์ย่อย เช่น Alpha, Beta, Delta, Omicron และ BA.2 สายพันธุ์ย่อย (sublineages) เป็นต้น การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 และเข็มกระตุ้นยังคงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงและอัตราการเสียชีวิต แต่อาจไม่สามารถลดอัตราการติดเชื้อ COVID-19 ได้ การแพร่กระจายของสายพันธุ์ใหม่ สถิติผู้ติดเชื้อ COVID-19 มากกว่า 480 ล้านคนทั่วโลก และรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวัน กว่าสองหมื่นคน การระบาดในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ยังคงมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 26,700 รายต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100 รายต่อวัน พบว่าคนส่วนใหญ่ติดเชื้อ B.1.1.529 หรือ Omicron พบว่าสายย่อยของ Omicron นั้นติดต่อได้ง่ายมาก แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และดื้อต่อระบบภูมิคุ้มกัน โดยที่ผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนครบโดสและได้รับการกระตุ้นครั้งที่ 4 ยังคงติดเชื้ออยู่

ไนตริกออกไซด์ (NO) เป็นก๊าซที่ผลิตขึ้นเองตามธรรมชาติจากหลอดเลือด เป็นสารสื่อประสาทที่กระตุ้นระบบอัตโนมัติ ลดการหดตัวของหลอดเลือด ขยายหลอดเลือด เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ขยายถุงลม และลดภาวะขาดออกซิเจน นอกจากนี้ ไนตริกออกไซด์ (NO) ยังยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส ยับยั้งการแบ่งตัวของ SARS-CoV-2 ลดการอักเสบ และเร่งการสมานแผล สำหรับไนตริกออกไซด์แบบสูดดม (iNO) ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูงในปอด ปอดบวมน้ำ อาการหายใจลำบาก และอาการตัวเขียวของทารกแรกเกิด เป็นต้น เนื่องจากความสามารถของไนตริกออกไซด์ในการฆ่าเชื้อไวรัส (virucidal) โดยการทำลาย S-โปรตีนและทำลายโปรตีเอสของไวรัส ทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงไปทำให้ไม่สามารถจับกับตัวรับเซลล์ในเซลล์ของมนุษย์และเข้าสู่เซลล์ของร่างกาย ทำให้ไม่สามรถขยายตัวด้วยการแบ่งตัวได้


การศึกษาวิจัยโดย Winchester และคณะนักวิจัย ระบุว่าผู้เข้าร่วม 80 ราย ที่ติดเชื้อโควิด-19 เพียงเล็กน้อย พบว่าการใช้สเปรย์ฉีดจมูกแบบผสม Hypromellose และ Nitric Oxide (HPM plus NO; หรือ NONS) ต่อเนื่องอย่างน้อย 5-6 ครั้งต่อวัน เป็นเวลา 8 วันการรักษา สามารถลดปริมาณไวรัส อาการดีขึ้น และลดระยะเวลาการติดเชื้อเมื่อเทียบกับยาหลอก Hypromellose สร้างฟิล์มเจลที่ช่วยเป็นตัวแทนนำส่งยา การฉีดพ่นไฮโปรเมลโลสจะเคลือบเยื่อเมือกในโพรงจมูกเพื่อเป็นการป้องกันทางกลไก ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย (ป้องกันการเคลื่อนตัว) และกรดซิตริกในสเปรย์ยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสและช่วยปล่อยไนตริกออกไซด์ ปริมาณไนตริกออกไซด์ที่ปล่อยออกมามีประสิทธิภาพในการยับยั้งการติดเชื้อไวรัสและปลอดภัยมาก ผลกระทบเดียวที่พบคือรู้สึกแสบเล็กน้อยเพียงวินาทีเดียวเท่านั้น  ไม่มีผลข้างเคียงที่มีนัยสำคัญหรือไม่พบผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์

Nitric Oxide Nasal Spray + Hypromellose (NONS) เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในบุคคลที่สัมผัสความเสี่ยงสูง การศึกษาย้อนหลัง (เปรียบเทียบ) ในการตั้งค่าทางคลินิก (การควบคุมการแพร่ระบาด) ที่แท้จริง NO plus HPM หรือที่เรียกว่า “NONS” (VirXTM) ได้รับการรับรองในประเทศไทยว่าเป็น “เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสผ่านเยื่อบุโพรงจมูก”  ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประสบกับการแพร่ระบาดของโรคในหมู่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการกลับมาเรียนในวิทยาเขตองครักษ์อีกครั้ง  โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยและคณะอื่น ๆ ในวิทยาเขตได้จัดทำแผน 'การทดสอบและติดตาม' เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด  บุคคลที่ใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงสูงจะถูกแยกออกในอาคารที่จัดตั้งขึ้นใหม่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเดี่ยวเป็นเวลา 7 วัน โดยที่ตรวจ ATK ในวันที่ 5, 7, และ 10 ก่อนกลับมาทำงาน/เรียน  ขวดสเปรย์พ่นจมูก NONS (VirX) ถูกบริจาคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับมหาวิทยาลัย และได้รับการอนุมัติให้ใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อในหมู่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่  บุคคลที่ใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงสูงได้รับแจ้งและเสนอให้ใช้โดยสมัครใจ  บุคคลที่ใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงสูงคือบุคคลที่ได้ติดต่อโดยตรงกับผู้ป่วย Covid-19 ที่ได้รับการยืนยัน ภายในระยะ 2 เมตรมากกว่า 5 นาทีโดยไม่สวมหน้ากาก ปกติแล้วจะเป็นเพื่อนร่วมห้องในหอพัก เพื่อนร่วมชั้น หรือเพื่อนร่วมทีมกีฬา  ผู้ตรวจสอบทำการวิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษามหาวิทยาลัย 1,039 คนที่รายงานว่าพวกเขาติดต่อใกล้ชิดกับผู้ป่วย COVID-19 ที่ได้รับการยืนยันทั้งที่อาคารกักกันแห่งใหม่และที่ที่พักของตนเอง  ในกลุ่มนี้  199 ราย ได้รับการยกเว้นเนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำ ขณะที่ 215 รายได้รับการยกเว้นเนื่องจากผลบวกจากชุดทดสอบ COVID-19 Antigen หรือ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง  ดังนั้น จากอาสาสมัคร 625 คนในการประเมิน มี 203 รายที่ใช้ไนตริกออกไซด์พ่นจมูก (VirXTM) อย่างน้อย 4 ครั้งต่อวัน และอาสาสมัคร 422 รายไม่ได้ใช้ NONS อาสาสมัครทั้งหมดได้รับการทดสอบด้วย ATK ในวันที่ 5 และ 10 มีบันทึกอาการประจำวันเป็นส่วนหนึ่งของแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า จากผู้ป่วย 203 รายที่ใช้ NONS, 190 รายมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ และตรวจพบว่าติดเชื้อ 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.4  และจากทั้งหมด 422 รายในกลุ่มควบคุม พบว่ามี 108 รายให้ผลเป็นบวกจากการตรวจ ATK และ จำนวน 314 รายให้ผลเป็นลบ อัตราการติดเชื้อเท่ากับร้อยละ 25.59 ที่ระดับที่เชื่อถือได้ของ p<0.0001 (ดูตารางที่ 1) โดยมีอัตราการติดเชื้อแยกจากกลุ่ม/คณะที่แยกได้ 6 กลุ่ม (ตารางที่ 2)

ผู้เข้าร่วม 70 คนจาก 203 คนที่ใช้ VirXTM (NONS) ตอบแบบสอบถามหรือ 34 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีรายงานภาวะแทรกซ้อนซึ่งคิดเป็น 85.7%; 11.4% มีอาการไม่พึงประสงค์เล็กน้อยจากอาการแสบร้อน/ระคายเคืองจมูก และ 2.9% ไม่แน่ใจว่ามีอาการของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ มีอาสาสมัคร 2 คนที่ต้องไปพบแพทย์ สาเหตุหนึ่งเกิดจากแผลในกระเพาะอาหารในกลุ่มบำบัด NONS อาสาสมัครอีกคนหนึ่งจากกลุ่มควบคุมที่ไม่ใช่ NONS พบว่ามีไข้ มีอาการแน่นหน้าอกและหายใจลำบาก เมื่อติดตามผลด้วยการเอ็กซ์เรย์ทรวงอกและประเมินระดับออกซิเจนในร่างกาย พบว่าทั้งหมดเป็นปกติ

การศึกษาย้อนหลังนี้ให้หลักฐานเชิงสังเกตการที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับลักษณะการป้องกันของ VirXTM (NONS) ในสภาพแวดล้อมจริง การศึกษานี้มีบทบาทสำคัญว่า NONS เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกัน การแพร่กระจาย และการติดต่อของเชื้อ COVID-19

สเปรย์พ่นจมูก VirX ป้องกันและยับยั้งการติดเชื้อไวรัส มีความปลอดภัยสูงสุด มีจำหน่ายแล้วที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค ถนนพระราม 4 ร้านขายยา เอ็กซ์เทนชั่น เดอะพาร์ค ถนนพระราม 4 โรงพยาบาลพริ้นสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ โรงพยาบาลรามคําแหง สยามดิสคัฟเวอรี่ ร้านค้ายา เซฟดรัก ในเครือ DBMS ร้านขายยา เฮ็ลธตี้ช้อยซ์โดย รพ สมิตติเวช ร้านขายยา เฮ็ลธตี้แม็กซ์ Boot Watson ร้านขายยา ซี.เอส.วี. เมดิซีน และร้านขายยาฟาสซิโน