About Me

header ads

"โค้ชอ๊อด" ร้อยโทธีระพงษ์ ขุนจิตใจ นำคณศิลปินดารานักร้อง ร่วมงานทำบุญผ้าป่าสามัคคี หาเงินเข้าโรงเรียนวัดหนองหม้อ ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

    


       เนื่องจากปัญหาการขาดงบประมาณจัดจ้างอัตราครูของโรงเรียนวัดหนองหม้อ ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์อันจะก่อให้เกิดปัญหาด้านการเรียนการสอนแก่บุตรหลายชาวบ้านในพื้นที่จำนวน 60 คน ที่ต้องย้ายโรงเรียนไปในพื้นที่ห่างไกลจากที่พักอาศัย จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันในหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อสรุปของความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดยนาย อับดุลลา ปาทาน นายกอบต.บ้านหนองหม้อ ผอ.ธีรพันธ์ พวงจำปี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหม้อ และคณะครูรวมถึงบุคคลากรจากวงการกีฬานำโดย"โค้ชอ๊อด" ร้อยโทธีระพงษ์ ขุนจิตใจและบริษัท บางกอกแอธเลติก จำกัด(แพน) กลุ่มศิลปินดารานักร้องนำโดย กันทิมา ท้วมสุวรรณ , ออย ธนพัฒน์ , หลง ภาคภูมิ เป็นต้น จนเป็นที่มาของการบอกบุญผ้าป่าสามัคคี และฟุตบอลการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดจ้างอัตราครูเพื่อสอนให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ของโรงเรียนวัดหนองหม้อต่อไป ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนดังกล่าว นอกจากรายได้ในการจ่ายค่าตอบแทนครูแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนเป็นสมุด-หนังสือ-ดินสอ-ปากกา-อุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนเสื้อผ้ารองเท้าถุงเท้าแก่น้องๆเยาวชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบริษัท Kanthima Leatser ที่ได้สนับสนุนหมวก พวงกุญแจ กระเป๋า มาจำหน่ายมอบรายได้ทั้งหมดให้ทางโรงเรียน บริษัท บางกอกแอธเลติก จำกัด(แพน) มอบรางเท้าสตั๊ดสนับสนุนการแข่งขัน และในระหว่างพักครึ่งเวลาการแข่งขันฟุตบอลรวมดาราศิลปินนักร้อง  "โค้ชอ๊อด" ได้นำลูกศิษย์ น้องอาร์ม (สุภัทร ฤกษ์โชคดี) ลูกชาย พี่เอ  สุรชัย ฤกโชคดี มาเดาะบอลโชว์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬาให้กับน้องๆเยาวชนในพื้นที่อีกด้วย 


     จากความสำเร็จในการจัดกิจกรรมผ้าป่ามหากุศลสนับสนุนโรงเรียนวัดหนองหม้อในครั้งนี้ ผอ.ธีระพันธ์ พวงจำปี คณะครู น้องๆนักเรียนและผู้ปกครองตลอดจนคณะผู้จัดงานต้องขอกราบขอบพระคุณในทุกน้ำใจจากทุกองค์กร และคณะบุคคลที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์