About Me

header ads

พัทยา จัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งนายก-สม.พัทยา กำหนด “BiG Day” เชิญชวนทุกภาคส่วน เดินรณรงค์ทั่วเขตเมืองพัทยาวันที่ 26 เม.ย.65 ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย น.ส.วิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมร่วมหารือการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมแถลงข่าว และเสริมสร้างความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม Big Day ในการเดินรณรงค์สร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ ใช้เสียงในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 


กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยจะมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.เดินทางมาร่วมงานและบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 


นอกจากนี้จะมีการรับฟังการบรรยายการบริหารการจัดการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกฯ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้ง ส่วนกิจกรรม Big Day จะเริ่มในเวลา 17.00 น.โดยจะมีการปล่อยขบวนรณรงค์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  ไปตามถนนสายชายหาดและรอบเมืองพัทยา