About Me

header ads

วิลาศโล่ง!!ศาลอาญาฯพิพากษาให้ชนะคดีซิโน-ไทยฟ้องหมิ่นเรียก 5 ล.กรณีแฉความเละเทะโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา

     25 เม.ย.65 นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์  อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า  วันนี้เวลา 9.30 น. ศาลอาญากรุงเทพใต้อ่านคำพิพากษาคดี อ.2965 / 62 บริษัท ซิโน-ไทย เอนจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั๊กชั่น (มหาชน) จำกัด  โจทก์ฟ้องนายวิลาศ  จันทร์พิทักษ์ อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จำเลยข้อหาหมิ่นประมาทและเรียกค่าเสียหาย 5 ล้านบาท จากกรณี

1.เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.62 จำเลยแถลงข่าวที่หน้าพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาเป็นโครงการที่ลึกลับซับซ้อน การขยายระยะเวลาการก่อสร้างแต่ละครั้งไม่มีเหตุอันสมควร มีการดึงตัววิศวกรโครงการก่อสร้างอาคารเละเทะที่สุดและเลวร้ายที่สุด เป็นการแถลงข่าวเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะโดยตรง เนื่องจากเงินค่าจ้างเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินภาษีจากประชาชน หากมีการต่อสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายจะทำให้โจทก์ไม่ต้องเสียค่าปรับวันละ 12 ล้านบาท ทำให้รัฐเกิดความเสียหาย หากมีการต่อสัญญาไปเรื่อยๆ รัฐจะได้รับความเสียหายทวีขึ้นไปอันเป็นความเสียหายต่อประเทศชาติ ปัจจุบันอาคารก่อสร้างอาคารรัฐสภายังไม่แล้วเสร็จ การร่วมกันปกป้องประเทศชาติไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมย่อมเป็นหน้าที่ของประชาชนหรือพลเมืองดีโดยทั่วไป จำเลยเป็นพลเมืองคนหนึ่งและเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในสภาผู้แทนราษฎร ย่อมตระหนักดีถึงหน้าที่เช่นนั้น เมื่อข้อความที่จำเลยแถลงมีเหตุให้จำเลยเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นความจริงกรณีที่โจทก์ไม่ทำตามสัญญาจ้าง เช่น การก่อสร้างไม่ตรงตามสเปค การขยายระยะเวลาครั้งที่ 3 และ 4 ไม่มีเหตุอันสมควรอันกระทบต่อสังคมโดยรวมและประโยชน์สาธารณะ อันอยู่ในวิสัยของประชาชนทั่วไปจะติชมด้วยความเป็นธรรมได้ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 329 (3) การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328

2. เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.62 จำเลยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทางวิทยุ FM 101 ซึ่งถ่ายทอดทาง Facebook เกี่ยวกับการก่อสร้างรัฐสภาโดยไม่ได้ระบุชื่อโจทก์เพียงแต่ระบุคำว่า บริษัทผู้รับจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมารายอื่นๆ ประชาชนทั่วไปย่อมไม่ทราบว่าการกล่าวของจำเลยเป็นการกล่าวถึงโจทก์ การกระทำของจำเลยจึงไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาท จึงไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ศาลได้พิพากษายกฟ้องคดีที่บริษัทซิโน-ไทย ฟ่องนายวิลาศไปแล้ว 1 คดีเมื่อวันที่ 18 ม.ค.65    ศาลอาญากรุงเทพใต้อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อ.300/2563 ระหว่างบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)โจทก์ ฟ้องนายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ กรณีนายวิลาศ ไปออกรายการคมชัดลึกที่ช่องNation TV22 หัวข้อ"รัฐสภาแห่งใหม่ ใช้ชาตินี้ ไม่ใช่ชาติหน้านะจ๊ะ"เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 62 นั้น ขณะที่คำพิพากษาของศาลบางตอนระบุว่าคณะรัฐมนตรียังมีมติให้เร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้แล้วเสร็จภายในปี 2562บางตอนระบุว่าการกล่าวของจำเลยที่ 1คำว่า"เป็นโครงการที่เละเทะที่สุด" จึงเป็นการกล่าวถึงความไม่มีระเบียบในการตั้งคณะกรรมการหลายคณะ  รวมทั้งคณะกรรมการเร่งรัดการก่อสร้างฯของฝ่ายผู้ว่าจ้าง มิได้หมายความว่าโจทก์ทำงานก่อสร้างไม่มีมาตรฐาน ไม่มีคุณภาพ ผลงานออกมาเละเทะ ดังที่โจทก์คิดและเข้าใจ 

     “ดังนั้นการกระทำของจำเลยที่ 1  จึงเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต ติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329(3) พิพากษายกฟ้อง